ข่าวสารอัปเดตล่าสุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เฉลิมฉลองครบรอบ 24 ปี วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในชื่อ “โครงการจัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศในปัจจุบัน) ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 โดยทำการอยู่ที่ชั้นที่ 9 บนอาคาร 12 ชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์…

เว็บเพจรายวิชา
ปฏิทินการศึกษา
เอกสารต่างๆ

หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิต

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมี) และ หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
B.Eng

มหาบัณฑิต

หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
M.ENG

ดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตร วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D.

INTERNATIONAL

B.Eng (Chemical Engineering, Int. Prog.)
Int. Prog.

Scroll to Top